Verzuringsbalk

Meten van verzuring

De urinemeting is de meest gebruikte techniek om verzuring van het lichaam vast te stellen. Maar deze meting zegt alleen of er op dat moment een zuur- of basenoverschot in de urine zit.

Maar dit zegt niet altijd iets over je mate van verzuring. Je kan heel veel zuren uit plassen zonder dat je zuur-basen huishouding ontregeld is. Maar een basische urine kan ook duiden op een mineralentekort. 

Om goed vast te stellen of het lichaam verzuurd is, heb je dus veel meer nodig dan alleen een urinemeting. In onze praktijk kunnen wij nagaan hoe het gesteld is met uw zuur-basen huishouding. 

Misschien nog wel belangrijker is dat wij ook nagaan hoe het komt dat uw zuur-basen huishouding ontregeld is. Wat zijn uw grootste verzuurders? Is dat leefstijl, voeding, stress, emoties, ademhaling, of misschien een probleem met een van uw organen, zoals de lever, darmen, nieren etc.

Wilt u dus weten hoe het met uw zuur-basen huishouding is gesteld, neem dan contact met ons op.


Inhoud van het consult

Bij een controle van de zuur-basen huishouding kijken wij tijdens de intake o.a. naar de volgende punten:

ph-meting • pH van het speeksel
• droog bloed analyse
• levend bloed analyse
• lichamelijke kenmerken van verzuring
• Chinese polsdiagnose
• ademhaling
• voedingspatroon
• leefstijl
• lichaamsbeweging
• medicijngebruik
• lichamelijke klachten

Op basis hiervan beoordelen wij of de zuur-basen huishouding ontregeld is,of het dan gaat om mineralentekorten, toxische belasting of beide en hoe de verzuring is ontstaan.

Vervolgens wordt gekeken naar de stappen die nodig zijn om de disbalans te corrigeren.