Verzuringsbalk

Prijzen

Natuurgeneeskundig consult
inclusief bloedanalyse, polsdiagnose, ademanalyse, anamese etc.

€ 50,-

Vervolgafspraken
Controles

€ 30,-

Zwaarmetaalonderzoek
Uitmeten van de zwaarmetaalbelasting in de urine. Het meenemen van ochtendurine is hiervoor noodzakelijk

€ 20,-

IJzercontrole
Aanvullende test voor bepalen van ijzertekort

€ 15,-

Persoonlijk weekmenu
Rapport met een compleet voedingsadvies en ontbijt-, lunch- en dinerrecepten voor 2 weken

€ 20,-

Cholesterol-, triglyceride-, lactaat- of glucosemeting

€ 7,50


Betaling per contant of PIN.

Afspraken die niet tijdig, d.w.z. 24 uur voor de afgesproken tijd worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Vergoedingen

De consulten en behandelingen worden niet vergoed vanuit de (aanvullende) verzekering. Om de consulten vergoed te krijgen wordt van de therapeut geëist dat deze zich aansluit bij een beroepsvereniging, door de beroepsvereniging geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd en jaarlijks minimaal 7 dagen bijscholing volgt van door de beroepsvereniging geaccrediteerde cursussen. Daarnaast worden veel administratieve eisen gesteld.

Dit alles kost veel tijd en geld en weinig cursussen voldoen aan mijn kritische eisen. Zelfstudie, het uitpluizen van wetenschappelijke artikelen, bestudering van medische boeken en het volgen van cursussen in het buitenland worden niet door beroepsverenigingen gezien als studietijd. Echte kennis en ervaring wordt niet getoetst, alleen 'aanwezigheid' op een cursus.

Ik heb daarom besloten me niet bij een beroepsvereniging aan te sluiten, hierdoor kan ik mijn tarieven laag houden en zijn de consulten vrijwel even duur als die van collega's die wel bij een beroepsvereniging zijn aangesloten, omdat meestal maar een deel van de consulten vergoed wordt.